Seminar o pasivnoj kuci

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i Arhitektonski fakultet u Podgorici organizuju dvodnevni

 

SEMINAR O PASIVNOJ KUćI 

 

Seminar će biti održan 10. i 11. marta u vremenu od 9 – 17h na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici

 

Vođstvo seminara:

Prof. Ljubomir Miščević dipl.ing.arh. Arhitektonski fakultet u Zagrebu

 

Predavač na seminaru:

Prof. dr Dušan Vuksanović dipl. ing arh. Arhitektonski fakultet u Podgorici

 

Predavač na seminaru:

Prof. dr Nenad Kažić dipl. ing. maš. Mašinski fakultet u Podgorici

 

Registracija:

  • Zainteresovani učesnici seminara mogu svoje učešće prijaviti u periodu od 01.03.-05.03.2011 god. i to u vremenu od 11-13h kod studentske službe Arhitektonskog fakulteta
  • Kotizacija iznosi 20€  (za studente 10€).
  • Pri pijavljivanju je potrebno donijeti  kopiju uplatnice o plaćenoj kotizaciji za seminar o pasivnoj kući na žiro račun Arhitektonskog fakulteta broj 510-12820-89.
  • Kako je broj učesnika ograničen na 30, svi zainteresovani  prije uplate kotizacije trebaju  provjeriti sa studentskom službom (broj telefona 020 269 136) da li ima još slobodnih mjesta.

 

 

SADRžAJ SEMINARA O PASIVNOJ KUćI

 

Pozdravni i uvodni govor

Planiranje i razvoj koncepta

Dizajn prema međunarodnom standardu za pasivne kuće

  • Vrste i tipovi konstrukcija
  • Neprozirni elementi omotača zgrade
  • Vrata i prozori
  • Topli mostovi

Metode izračuna potrošnje energije - 1. dio

Dizajn prema međunarodnom standardu za pasivne kuće i specifičnim lokalnim kriterijima, 2. dio:

  • Ventilacijski sistemi, rekuperacija, centralni i decentralni sistemi

 

Dizajn prema međunarodnom standardu za pasivne kuće i specifičnim lokalnim kriterijima, 3. dio: 

  • Sistemi grijanja i snabdijevanje energijom

Izvođenje i proces izgradnje

Energetska statistika i standardizacija

Međunarodni kriteriji vezani uz potrošnju energije i regionalne adaptacije

Dizajn prema međunarodnom standardu za pasivne kuće i specifičnim lokalnim kriterijima, 4. dio:

Metode izračuna potrošnje energije – 2. Dio

Metode izračuna potrošnje energije – 3. Dio

Regionalni izgrađeni primjeri pasivnih kuća

Štampaj