Poziv na javne konsultacije - MEEP, faza II

Saglasno operativnoj politici Svjetske banke (OP 4.01)

MINISTARSTVO EKONOMIJE

poziva na

 

JAVNE KONSULTACIJE

 

javnost, organe i organizacije zainteresovane za

Okvirne smjernice za zaštitu životne sredine i uticaja na društvo

za projekat Energetska efikasnost u Crnoj Gori – faza II

 

Uvid u predmetni dokument Okvirne smjernice za zaštitu životne sredine i uticaja na društvo može se izvršiti u prostoriji Direktorata za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije, ulica: Rimski trg 46, Podgorica, četvrti sprat, svakog radnog dana od 9h do 11h u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

Primjedbe i mišljenja u vezi sa dokumentom Okvirne smjernice za zaštitu životne sredine i uticaja na društvo se podnose u pisanom obliku i dostavljaju na adresu Ministarstvo ekonomije, Direktorat za energetsku efikasnost, ulica: Rimski trg 46, Podgorica. Primjedbe se mogu dostaviti i elektronskom poštom na adresu info@ee-me.org.

 

Dana 02.03.2018. godine, sa početkom u 11h biće održane javne konsultacije i prezentacija predmetnog dokumenta u prostoriji Ministarstva ekonomije, sala za sastanke na 3 spratu, ulica: Rimski trg 46, Podgorica.

 

Dokument Okvirne smjernice za zaštitu životne sredine i uticaja na društvo možete preuzeti ovdje.

Za dodatne informacije, obratite se na sledeću adresu:

 

Ministarstvo ekonomije

Direktorat za energetsku efikasnost

Rimski trg 46

Podgorica

Telefon: + 382 20 482 185

E-mail: info@ee-me.org

Štampaj