Počinje realizacija programa Energy Wood III

Ministarstvo ekonomije Crne Gore od ponedjeljka, 16.10.2017. godine, započinje implementaciju programa Energy Wood III, koji ima za cilj uspostavljanje atraktivnog finansijskog mehanizma obezbjeđenja beskamatnih kredita za domaćinstva za ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet i briket).

 

U okviru programa Energy Wood III građani će od ponedjeljka imati mogućnost da apliciraju za beskamatne kredite u iznosu do 3.500 €, sa periodom otplate do 5 godina, za kupovinu i ugradnju sistema za grijanje, tj. peći i kotlova, na moderne oblike biomase (pelet i briket). Zainteresovani građani za predmetne kredite mogu aplicirati u sledeće četiri banke koje su partneri na programu: Atlas banka, Hipotekarna banka, NLB banka i Prva banka.

 

Građani će dobiti priliku da pod povoljnim uslovima, zamijene stare sisteme grijanja modernim efikasnim tehnologijama, koje imaju manje operativne troškove i značajno manji negativan uticaj na životnu sredinu.

 

Kompanije koje su stekle status kvalifikovanog distributera/instalatera i koje će biti zadužene za prodaju, ugradnju, puštanje u rad i održavanje sistema za grijanje (peći i kotlova), koji su odobreni u okviru programa Energy Wood III, su: Energy Team (Podgorica), Energos (Pljevlja),  Home systems (Podgorica), Mikromont (Bijelo Polje), Plam inženjering (Podgorica) i Veneta Plamen (Podgorica).

 

U prethodne dvije faze ovog programa, a koje su realizovane uz podršku Luksemburške agencije za razvojnu saradnju, odnosno na osnovu granta Vlade Kraljevine Norveške, ugrađeno je ukupno 775 sistema za grijanje na pelet i briket širom Crne Gore.

 

Za ovu godinu, Ministarstvo ekonomije je, umjesto prvobitno planiranih 50.000 eura, izdvojilo 85.000 eura. Budžet programa je povećan za 35.000 eura, prije svega, zbog velikog interesovanja građana, ali i imajući u vidu uspješne rezultate u prethodnom periodu.

 

Kada je riječ o postupku apliciranja za beskamatni kredit u okviru programa Energy Wood III, on je krajnje jednostavan. Građanin najprije stupa u kontakt sa nekim od izabranih distributera/instalatera, od kojeg dobija preporuku koji sistem za grijanje bi bio najpogodniji za stambeni objekat u kojem boravi. Nakon što izabere sistem, građanin od instalatera dobija ponudu za isporuku i ugradnju sistema, odnosno profakturu sa kojom odlazi u jednu od izabranih banaka, gdje aplicira za odobrenje beskamatnog kredita. Nakon što banka odobri zahtjev za kredit, kvalifikovani distributer/instalater ugrađuje sistem za grijanje u stambenom objektu korisnika, a klijent banci otplaćuje beskamatni kredit u jednakim mjesečnim ratama.

 

Pored obezbjeđivanja povoljnih beskamatnih kredita za građane za ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase, ciljevi programa Energy Wood III su: postizanje ekonomskih i energetskih ušteda kroz uvođenje visoko-efikasnih tehnologija, doprinos smanjenju emisija štetnih gasova kroz korišćenje energenata koji imaju manje štetan uticaj na životnu sredinu, stvaranje tržišta za veću upotrebu sistema za grijanje na moderne oblike biomase.

 

Detaljne informacije o samom programu, kao i  informacije o proizvodima, koju su ponuđeni u okviru programa zainteresovani građani mogu pronaći na stranici ENERGY WOOD III

Štampaj