Završna prezentacija u okviru projekta DSEU - IPA 2011

Završna prezentacija  u okviru projekta  EU „Razvoj održivog korišćenja energije u Crnoj Gori” održana je u Podgorici 13. aprila 2017. godine, u hotelu CentreVille.

 

Cilj projekta je da doprinese daljim energetskim reformama u Crnoj Gori u cilju usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU u oblasti energetike, kroz pripremu strateških, regulatornih i drugih dokumenata za održivo korišćenje energije, sa fokusom na sektor saobraćaja.  Shodno tome, u okviru projekta je pripremljen značajan broj dokumenata koji predstavljaju osnovu za realizaciju politike održivog korišćenja energije u sektoru saobraćaja i implementaciju preuzetih međunarodnih obaveza.

DSEUDSEU

Događaj su organizovali Ministarstvo ekonomije i konzorcijum koji implementira projekat i koga čine međunarodne kompanije „European Profiles SA“ i „EPTISA“. Prisutne predstavnike pozdravio je  predstavnik Ministarstva ekonomije, samostalni savjetnik u Direktoratu za energetiku g. Danilo Barjaktarević.

 

Na ovom događaju prezentovani su rezultati tri studije koje su  pripremljene u okviru projekta,  odnosno:

  1. Studija o potencijalima biogoriva i potencijal za proizvodnju biogoriva druge generacije;
  2. Studija o mogućnosti uvođenja drugih alternativnih goriva u sektor saobraćaja;
  3. Studija o potencijalima energetske efikasnosti u sektoru saobraćaja.

Na osnovu studija je pripremljen i Akcioni plan za primjenu obnovljivih izvora energije i mjera energetske efikasnosti u sektoru saobraćaja, koji  sadrži 28 aktivnosti koje su grupisane u 12 mjera.

 

Predavači na prezentaciji bili su stručnjaci angažovani na projektu prof. Dr Dragoslava Stojiljković (Mašinski fakultet u Beogradu) i Dr Milić Čurović (Biotehnički fakultet u Podgorici).

 

Radionici su prisustvovali predstavnici ministarstava nadležnih za energetiku, održivi razvoj i turizam, ruralni razvoj i poljoprivredu, saobraćaj i pomorstvo, predstavnici Agencije za zaštitu životne sredine, Monstat-a,  Regulatorne agencije za energetiku, predstavnici nevladinog sektora i drugih međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori.

Štampaj