Pripremljene studije za korišćenje OIE i primjenu mjera EE u saobraćaju - IPA 2011

Projekat „Razvoj održivog korišćenja energije u Crnoj Gori”, sprovodi se od aprila 2015. godine i planirano je da traje dvije godine. Finansiranje je obezbijedila Evropska unija kroz fondove IPA 2011, a korisnik je Ministarstvo ekonomije Crne Gore. Cilj Projekta je da doprinese nastavku energetskih reformi u zemlji i daljoj harmonizaciji nacionalnih propisa sa propisima Evropske unije u oblasti energetike.

 

U okviru Zadatka 1 projekta - Potencijal za ekonomsko i ekološko korišćenje obnovljivih izvora energije i mjera energetske efikasnosti u sektoru saobraćaja, pripremljene su tri studije: 

  1. Studija o potencijalima biogoriva i potencijal za proizvodnju biogoriva druge generacije;
  2. Studija o mogućnosti uvođenja drugih alternativnih goriva u sektor saobraćaja;
  3. Studija o potencijalima energetske efikasnosti u sektoru saobraćaja.

 

Na osnovu zaključaka tri studije pripremljen je i Akcioni plan za primjenu obnovljivih izvora energije i mjera energetske efikasnosti u sektoru saobraćaja. Akcioni plan sadrži 28 aktivnosti koje su grupisane u 12 mjera.

Štampaj