Projekat „Razvoj održivog korišćenja energije u Crnoj Gori” - finalna radionica

Finalna  radionica u okviru projekta   EU „Razvoj održivog korišćenja energije u Crnoj Gori” održana je u Baru 20.-22. marta 2017. godine. Trodnevnu radionicu organizovali su Ministarstvo ekonomije i konzorcijum koji implementira projekat i koga čine međunarodne kompanije „European Profiles SA“ i „EPTISA“. Cilj ove trodnevne radionice je da obezbijedi obuku za predstavnike centralne i lokalne uprave u oblasti održivog upravljanja energijom u  saobraćaju, planiranja i izvještavanja o potrošnji energije u  saobraćaju, uspostavljanja Centralnog informacionog sistema energetske efikasnosti (M-EEIS), kao i da prezentuje rezultate procjene potencijala za visokoefikasnu kogeneraciju i efikasno daljinsko grijanje i hlađenje u Crnoj Gori.

DSEU_BarDSEU_Bar

Radionici su prisustvovali predstavnici ministarstava nadležnih za energetiku, održivi razvoj i turizam, ruralni razvoj i poljoprivredu, saobraćaj i pomorstvo, Agencije za zaštitu životne sredine, Monstata,  Regulatorne agencije za energetiku i predstavnci 10 jedinica lokalne samouprave.

 

Projektni tim je predstavio najnovije nalaze u pogledu principa proizvodnje, pripreme i korišćenja biomasa i biogoriva kao izvora energije, ekonomskih aspekata korišćenja bioenergije i mjera energetske efikasnosti i mogućnosti korišćenja alternativnih goriva na lokalnom nivou, uspostavljenje M-EEIS sistema kao i najnovije nalaze sprovedene procjene potencijala za visokoefikasnu kogeneraciju i efikasno daljinsko grijenje i hlađenje u Crnoj Gori.

  

Materijal:

Prezentacije sa trodnevne radionice možete preuzeti ovdje.

Štampaj