Okrugli sto - eko dizajn proizvoda koji utiču na potrošnju energije

Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo ekonomije su 15. marta 2017. godine organizovali okrugli sto na temu „Uspostavljanje pravnog okvira za uvođenje zahtjeva za eko dizajn proizvoda koji utiču na potrošnju energije“.

 

Okrugli sto je organizovan u cilju upoznavanja relevantnih subjekata u Crnoj Gori sa nacrtima propisa za uvođenje zahtjeva za eko dizajn određenih grupa proizvoda koji utiču na potrošnju energije i to:

  1. neusmjerenih sijalica za domaćinstva,
  2. fluorescentnih sijalica bez integrisanih prigušnica, sijalica sa električnim pražnjenjem visokog intenziteta i prigušnica i svjetiljki za njihov rad i
  3. električnih motora

Cilj donošenja regulative je da se, shodno praksi EU, i u Crnoj Gori uredi stavljanje na tržište proizvoda koji utiču na potrošnju energije. Na ovom okruglom stolu istaknuta je važnost uključivanja privrede i drugih stručnih organizacija u proces izrade propisa za eko dizajn proizvoda, a kojim se uvodi postupna zabrana stavljanja na tržište određenih, manje efikasnih tehnologija (klasičnih sijalica sa žarnom niti, manje efikasnih motora i dr.).

pkcgpkcg

Prema riječima potpredsednika Privredne komore Stanka Zlokovića, eko dizajn podrazumijeva da se direktno, od najranije faze dizajniranja proizvoda, uzmu u obzir svi uticaji proizvoda na životnu sredinu i više od 80% tog uticaja na životnu sredinu može se odrediti u početnoj fazi osmišljavanja proizvoda. Na ovaj način se posebno izbjegava nekoordinisano planiranje proizvoda.

 

- Usaglašena pravila na nivou EU osiguravaju da različite nacionalne ili regionalne mjere za eko dizajn ne ometaju slobodan protok robe i obavezuju proizvođače da se usklade sa mnogim različitim propisima. Proizvođači na taj način koriste ekonomiju obima – zaključio je potpredsjednik Komore.

 

Predstavnik Direktorata za energetsku efikasnost Ministarstva ekonomije Božidar Pavlović kazao je da, u skladu sa obavezama iz Sporazuma o energetskoj zajednici i procesu pristupanja EU, Crna Gora ima obavezu transponovanja direktiva o označavanju energetske efikasnosti proizvoda koji utiču na potrošnju energije,kao i o uvođenju zahtjeva za eko dizajn proizvoda i pratećih implementirajućih mjera (regulativa) za pojedine grupe proizvoda. Podsjetio je da je Ministarstvo ekonomije 2014. godine donijelo Zakon o efikasnom korišćenju energije i odgovarajuće podzakonske akte, te da je u ovom procesu imala podršku GIZ-a, u vidu pravne i tehničke ekspertize.

 

Govoreći o eko dizajnu, Pavlović je istakao da se proizvodi mogu staviti na tržište i/ili u upotrebu ako su u skladu sa tehničkim zahtjevima za određenu grupu artikala, utvrđenim posebnim propisima i ako su označeni CE znakom usaglašenosti.

 

- Neophodno je uključenje privrede i Privredne komore u proces donošenja pravilnika kako bi se našla mjera prilikom uvođenja novih zahtjeva za proizvode na tržištu i svi relevantni subjekti pravovremeno imali informaciju o novim propisima – kazao je Pavlović.

 

U skladu sa pristupom sprovedenim u EU, Ministarstvo ekonomije predlaže primjenu ovih propisa u više faza u kojima bi se postepeno uvodili oštriji i složeniji zahtjevi.

 

U diskusiji su učestvovali predstavnici Uprave za inspekcijske poslove, tržišni inspektori Marina Janković Ferzad Kardović, Sanja Orlandić (NVO GREEN Home), Zoran Potpara (Znak d.o.o), a najviše se razgovaralo o rokovima primjene ovih propisa i o vršenju nadzora nad primjenom propisa.

 

U cilju bolje informisanosti uvoznika i distributera ovih proizvoda, Privredna komora će nakon što Ministarstvo ekonomije uvrsti dobijene komentare i sugestije, još jednom uputiti navedene pravilnike uz poziv da se uključe u ovaj proces.

Štampaj