Održana radionica u okviru projekta „Razvoj održivog korišćenja energije u Crnoj Gori”

Druga u nizu od tri planirane radionice u okviru projekta „Razvoj održivog korišćenja energije u Crnoj Gori” održana je u Podgorici 1-2. februara 2017. godine. Dvodnevnu radionicu na temu „Održiva energija u kontekstu energetske sigurnosti Crne Gore i važnost upravljanja energetskim podacima” organizovali su Ministarstvo ekonomije i konzorcijum koji implementira Projekat i koga čine međunarodne kompanije „European Profiles SA“ i „EPTISA“. Cilj ove dvodnevne radionice je bio da podrži glavne pravce energetske politike Crne Gore, naročito - razvoj održive energije i sigurnosti snabdijevanja energijom.

workshop_IPA2011workshop_IPA2011

Radionici su prisustvovali predstavnici ministarstava nadležnih za energetiku, održivi razvoj i poljoprivredu, Agencije za zaštitu životne sredine, Monstata,  Regulatorne agencije za energetiku, Privredne komore, predstavnici naftnih kompanija kao i  nevladinog sektora.

 

Projektni tim prisutnima je predstavio najnovije razvoje u pogledu održive energije i sigurnosti snabdijevanja u EU kao i  nalaze sprovedenih istraživanja u Crnoj Gori u vezi sa prikupljanjem podataka kao i preprekama i uočenim  razlikama između raspoloživih podataka, zatim scenarije za ispunjivanje nacionalnih ciljeva OIE –scenariji obuhvataju vrstu  biogoriva, način proizvodnje biogoriva i procenat biogoriva namješan sa gorivima naftnog prijekla   i obaveze institucija u pogledu prikupljanja podataka (obaveze prikupljanja podataka na centralnom i lokalnom nivou).

Sljedeća radionica planirana je u martu  2017. godine.

 

Materijal:

Prezentacije sa dvodnevne radionice možete preuzeti ovdje.

Štampaj