Prezentacija tenderskih procedura za odabir izvođača radova u okviru EEPPB-a


EEPPB_RAMADA

Ministarstvo ekonomije je u petak, 03.02.2017. godine, u hotelu "Ramada" u Podgorici, sa početkom u 11h organizovalo prezentaciju tenderskih procedura u okviru projekta EEPPB, u cilju upoznavanja potencijalnih ponuđača sa samim programom i načinom na koji se konkuriše na tendere za odabir izvođača radova.

 

U prisustvu predstavnika zainteresovanih kompanija, na detaljan način su prezentovane tenderske procedure, nakon čega su, u konstruktivnoj diskusiji, razmotrena sva pitanja prisutnih predstavnika zainteresovanih kompanija.

 

 

Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Upravom za imovinu implementira "Program energetske efikasnosti u javnim zgradama" - faze I i II, kojim je obuhvaćena primjena mjera energetske efikasnosti u odabranim obrazovnim i socijalnim ustanovama i administrativnim objektima. Sredstva za implementaciju programa su obezbijeđena od strane KfW banke (kredit i donacija) u iznosu od 36 miliona eura. Cilj programa je poboljšanje uslova rada i unaprjeđenje energetske efikasnosti u odabranim objektima.

 

Program se implementira u dvije faze, pri čemu je u okviru prve faze, koja je trajala od januara 2012. godine do decembra 2015. godine, izvršena rekonstrukcija i adaptacija 20 osnovnih i srednjih škola i jednog studentskog doma, s tim što je ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila 13,3 miliona eura.

 

Implementacija druge faze programa je počela u januaru 2015. godine sa rokom završetka do kraja 2020. godine. U okviru druge faze programa, u toku 2016. godine, izvedeni su radovi na sedam osnovnih i srednjih škola, ukupne vrijednosti 5,5 miliona eura.

 

Tenderska procedura za izbor izvođača radova se organizuje u skladu sa pravilima KfW banke. Jednim ugovorom je obično obuhvaćeno 3-5 objekata, pri čemu je uobičajena vrijednost ugovora od 2-3,5 miliona eura.

 

U narednom periodu planirana je rekonstrukcija i adaptacija sedam osnovnih i srednjih škola (u nadležnosti Ministarstva prosvjete), dva resursna centra (u nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva prosvjete), tri administrativna objekta (u nadležnosti Uprave za imovinu) i dvije socijalne ustanove (u nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja).

Štampaj