Javni poziv

Ministarstvo ekonomije Crne Gore započinje implementaciju programa Energy Wood III, koji ima za cilj uspostavljanje atraktivnog i održivog finansijskog mehanizma za obezbjeđivanje beskamatnih kredita za domaćinstva za ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet, briket).

 

Shodno tome, pozivamo sve distributere i/ili instalatere opreme za grijanje na biomasu da se prijave na predmetni poziv za dostavljanje ponuda.

 

Tenderska dokumentacija se može dobiti na zahtjev, poslat na email: info@ee-me.org. Ponuđač je dužan da u zahtjevu navede svoje kontakt podatke radi dalje komunikacije za potrebe ovog poziva. 

Štampaj