Šoping za nabavku usluge

Postupak javne nabavke šopingom za nabavku usluge – tehnički monitoring i inspekcija sistema za grijanje na moderne oblike biomase u okviru programa ENERGY WOOD II


Ministarstvo ekonomije je, 26. avgusta 2016. godine, objavilo Tendersku dokumentaciju za dostavljanje ponuda za nabavku usluge - tehnički monitoring i inspekcija sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet/briket) u okviru programa ENERGY WOOD II.


Predmetni tenderski dokument je objavljen na portalu Uprave za javne nabavke (www.ujn.gov.me).

Štampaj