Javni poziv

Ministarstvo ekonomije objavilo je  14. juna 2016. godine, Javni poziv za izbor najpovoljnije ponude usluga - konsultantske usluge za uspostavljanje okvira za unapređenje energetske efikasnosti u jedinicama lokalnih samouprava.

 

Predmetni javni poziv  je objavljen na portalu Uprave za Javne nabavke (www.ujn.gov.me).

Štampaj