PROJEKTI

Direktorat za energetsku efikasnost predstavlja centralnu instituciju za energetsku efikasnost u Crnoj Gori i kao takav koordinira ili je uključen u realizaciju velikog broja projekata i aktivnosti na temu energetske efikasnosti.

 

Ovdje (u lijevom meniju) možete pronaći više informacija o  važnijim projektima u oblasti energetske efikasnosti koje Ministarstvo realizuje sa međunarodnim i domaćim partnerima:

  1. MEEP - Projekat energetske efikasnosti u Crnoj Gori
  2. EEPPB - Program energetske efikasnosti u javnim zgradama
  3. MONTESOL - Projekat beskamatnih kredita za solarne kolektore za domaćinstva
  4. ENERGY WOOD - Projekat beskamatnih kredita za sisteme grijanja na moderne oblike biomase (pelet, briket) za domaćinstva
  5. SOLARNI KATUNI - Projekat za instalaciju fotonaponskih solarnih sistema na katunima
  6. GIZ-ASE - Unapređenje energetske efikasnosti u Crnoj Gori
  7. TA-EnCT - Tehnička pomoć na implementaciji Sporazuma o energetskoj zajednici
Štampaj