ENERGY WOOD III

Ministarstvo ekonomije Crne Gore je obezbijedilo sredstva u iznosu od 85.000 € u cilju realizacije programa koji će domaćinstvima u Crnoj Gori obezbijediti beskamatne kredite za kupovinu ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (pelet, briket) - ENERGY WOOD III.

 

POVOLJNOSTI KOJE NUDI PROGRAM ENERGY WOOD III

  • Mogući pojedinačni iznosi kredita do 3500 € za domaćinstva, sa periodom otplate do 5 godina, sa kamatnom stopom od 0%,
  • Pojednostavljenje procedura i administrativnih kanala u cilju olakšavanja brze i efikasne procedure odobravanja i isplate kredita sa ugradnju sistema na grijanje na biomasu, uključujući i smanjenje naknada za obradu kredita,
  • Kvalifikovani distributeri/instalateri obezbjeđuju 1 (jednu) godinu garantnog perioda za potpun ili djelimičan kvar (osim ako su pitanju neadekvatni uslovi za rad ili neadekvatno rukovanje),
  • Kvalifikovani distributeri/instalateri su odgovorni za pružanje usluga puštanja u rad i održavanja ugrađenih sistema tokom perioda garancije.

MEHANIZAM PROGRAMA ENERGY WOOD III

Ministarstvo ekonomije je obezbijedilo sredstva namijenjena za subvenciju kamatne stope do 0%, kod banaka partnera na Programu (Atlas banka, Hipotekarna banka,  NLB banka i Prva banka). Odobreni iznos kredita, banka prebacuje na račun firme distributera/instalatera na bazi dostavljene profakture/računa. Izabrani kvalifikovani distributeri/instalateri sistema za grijanje na biomasu, instaliraju i održavaju sisteme za kupce. Kupac banci otplaćuje beskamatni kredit u jednakim mjesečnim ratama.

 

CILJEVI PROGRAMA ENERGY WOOD III

  • Obezbjeđivanje povoljnih kredita za građane za ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (kamatna stopa 0%),
  • Postizanje ekonomskih i energetskih ušteda kroz uvođenje visoko-efikasnih tehnologija,
  • Doprinos smanjenju emisija štetnih gasova kroz korišćenje energenata koji imaju manje štetan uticaj na životnu sredinu,
  • Stvaranje tržišta za veću upotrebu sistema za grijanje na moderne oblike biomase,
  • Obezbjeđivanje učešća finansijskih institucija uz smanjeni rizik, pri ulasku u novi segment na  tržištu.

KVALIFIKOVANI DISTRIBUTERI/INSTALATERI

Kontakt informacije firmi koje su ovlašćene za ugradnju sisteme u okviru programa ENERGY WOOD III možete preuzeti ovdje.

 

ODOBRENI SISTEMI ZA GRIJANJE U OKVIRU PROGRAMA

Detaljnu tabelu sa informacijama o pećima i kotlovima čija ugradnje je odobrena u okviru programa ENERGY WOOD III možete preuzeti ovdje.

 

 

Štampaj