Finansiranje

Energetska efikasnost pomaže svima da manje troše!


Efikasnije korišćenje energije u industriji pomaže da se:

 • Smanje troškovi i da kompanije postanu konkurentnije,
 • Obezbjedi mogućnosti za zamijenu stare opreme i modernizaciju proizvodnje,
 • Poveća nivo ili obim proizvodnje ,
 • Poboljša standard u pogledu kvaliteta i ispune zahtjevi drugih (izvoznih) tržišta.

Kada je riječ o domaćinstvima, energetska efikasnost omogućava:

 • Uštedu na mjesečnim računima, naročito kod pripreme tople vode,
 • Komfor u svim prostorijama u kući, ne samo u jednoj,
 • Smanjenje korišćenja klimatizacije.

Kada je riječ o povećanju energetske efikasnosti u opštinama, mogu se obezbijediti uštede koje se odnose na:

 • Obezbjeđivanje i unapređenje opštinskih servisa: javni transport, komunalne usluge i upravljanje otpadom,
 • Grijanje i hlađenje javnh zgrada.

Kada je riječ o vladama, energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije su važni zato što:

 • Smanjuju količinu uvezene energije, povećavajući energetsku bezbjednost,
 • Smanjuju zagađenje vazduha i emisije ugljendioksida i na taj način pozitivno utiču na globalno zagrijevanje i pomažu ispunjenju nacionalnih ciljeva i obaveza iz Sporazuma o energetskoj zajednici i obaveza koje se odnose na proces pridruživanja Evropskoj uniji.

financing_money

 

Da li želite da finansirate projekat energetske efikasnosti?

Na zapadnom Balkanu postoji ukupno 25 fondova za energetsku efikasnost u vrijednosti od 830.360 miliona eura, od čega je 98% finansiranje iz kredita. Jedanaest su veliki, regionalni fondovi uspostavljeni od strane međunarodnih institucija sa grantovima od strane Evropske komisije.

 

financing_RES

 

Da li vaš projekat uključuje obnovljive izbore energije?

Iz pomenutih fondova takođe možete finansirati i većinu projekata koji se odnose na obnovljive izvore energije.

 

financing_savings

 

Dobijte više od kredita

Postoji veliki broj izvora finansiranja koja često pored kredita uključuju i grantove u iznosu do 20% investicije, kao i tehničku pomoć u sklopu koje možete da pripremite projekat, da provjerite koliko je efektivan i koliko ćete novca uštedjeti. 

 

Štampaj