Kalkulator štednih sijalica


Zamijenite klasicne sijalice štednim!!!


Vrlo jednostavna analiza isplativosti upotrebe štednih sijalica. U donjoj tabeli imate mogućnost promjene parametara od kojih zavisi konačna ušteda. Gornja tabela sadrži uštede na godišnjem nivou (kako energije tako i novca), vrijeme povraćaja sredstava, kao i životni vijek trajanja štedne sijalice.

Rezultati: Ušteda na godišnjem nivou, vrijeme otplate i životni vijek sijalica:


Ušteda na godisnjem nivou (kWh) 759  kWh

Ušteda na godisnjem nivou (eura)

63.32  eura
Vrijeme otplate - povraćaj sredstava 4  mjeseci
Životni vijek štedne sijalice 1.6  godina

Promijenite sadržaj pojedinih polja za drugačiji scenario:

Postojeća klasična sijalica W
Odgovarajuća štedna sijalica W
Broj sijalica sijalica
Prosjek radnih sati jedne sijalice (dnevno) h
Cijena klasične sijalice . eura
Cijena štedne sijalice . eura
Cijena kilovata energije . centi po kilovatu


Objašnjenje rezultata iz gornje tabele:

Uštedu energije na godišnjem nivou  dobijamo kad od potrošnja klasične sijalice oduzmemo potrošnju štedne sijalice. Potrošnja se dobija kao proizvod snage sijalice, broj radnih sati sijalice i boja dana u godini (365 dana).

Finansijska ušteda bi bila ušteda energije pomnožena sa cijenom kilovata, no ovdje su ukalkulisana i sredstva potrebna za kupovinu sijalica. Uzeto je da je životni vijek trajanja klasične sijalice 1000 h, dok za štednu sijalicu on iznosi 6000 h. Tako ćemo imati situaciju da, na primjer, za 10 sati dnevnog korišćenja klasična sijalica ista traje 100 dana, dok će štedna trajati 6 puta duže, tj. u toku jedne godine ćemo potršiti 3.5 klasične ili manje od jedne štedne.

Vrijeme otplate sredstava uloženih za kupovinu štednih sijalica (izraženo u mjesecima) će biti izračunato kao sredstva uložena za kupovinu sijalica podileljena sa novčanom uštedom na mjesečnom nivou (ušteda na mjesečnom nivou se dobija kad uštedu na godišnjem nivou podijelimo sa 12).

životni vijek sijalice će biti zavistan samo od njene upotrebe, tj. koliko je sati dnevno uključena. Već smo rekli da je u ovom računu uzeto da je broj časova rada štedne sijalice 6000, što bi za 10 sati dnevnog korišćenja iznosilo 600 dana ili skoro 2 godine.